Naisosasto toimii oman ohjelmansa mukaan. Jäseniä on 10 henkilöä.
Osasto kokoontuu kerran kuukaudessa, ja lisäksi toteuttaa VPK:n kokousten ja eri harjoitusten muonituksen.
Osaston johtaja Minna Lager