Yleinen kokous kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa tehdään mm. henkilövalintoja esim. vpk:n puheenjohtajan, hallituksen, päällystön ja alaosastojen johtajien valinnat. Käsitellään toimintasuunnitelmat ja –kertomukset, tilinpäätökset ym. kevät- ja syyskokouksiin kuuluvat pykälät.

Vpk:n hallitus koostuu 6:sta varsinaisesta jäsenestä sekä heidän varahenkilöistään. Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 6 kertaa vuodessa.

Vuosi 2021

Hallitus
Jarmo Kalliola, Timo Lager, Tero Kujanpää, Pasi Jokela, Markus Potila, Kristian Dickinson, (Miro Potila, Matti Leppänen, Kirsi Miettinen)

Puheenjohtaja
Jarmo Kalliola

Osastot
Hälytysosasto, Nuorisoosasto, Naisosasto, Sukellusosasto, Veteraaniosasto