Yleinen kokous kokoontuu 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa tehdään mm. henkilövalintoja esim. vpk:n puheenjohtajan, hallituksen, päällystön ja alaosastojen johtajien valinnat. Käsitellään toimintasuunnitelmat ja –kertomukset, tilinpäätökset ym. kevät- ja syyskokouksiin kuuluvat pykälät.

Vpk:n hallitus koostuu 6:sta varsinaisesta jäsenestä sekä heidän varahenkilöistään. Hallitus kokoontuu aina tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 6 kertaa vuodessa.

Vuosi 2021

Hallitus
Jarmo Kalliola, Tero Kujanpää, Pasi Jokela, Markus Potila, Kristian Jäänpalo, (Miro Potila, Matti Leppänen, Kirsi Miettinen)

Puheenjohtaja
Jarmo Kalliola

Osastot
Hälytysosasto, Nuorisoosasto, Naisosasto, Sukellusosasto, Veteraaniosasto